vineri, 12 septembrie 2014

"Iar Dumnezeul nădejdii
să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă,
ca să prisosească nădejdea voastră,
prin  puterea  Duhului  Sfânt"